[ Prijava za FOI korisnike] | [ Prijava za obične korisnike ]
Header image
Info
RSS

FOI Planer studija je Web aplikacija čija je namjena da pomogne budućim studentima u odabiru i kreiranju željenog studija.

U sustavu postoje 3 vrste korisnika:

  1. Obični korisnici 
    Svi korisnici koji se registriraju preko sučelja za registraciju FOI planera studija. Kako je to aplikacija namijenjena budućim studentima FOI-a pretpostavka je da će to biti većinom srednjoškolci koje zanima nastavak školovanja na fakultetu.
  2. Studenti 
    Svi studenti Fakulteta organizacije i informatike koji su upisali novi studij. Studenti za prijavu koriste svoje LDAP korisničko ime i lozinku.
  3. Nastavnici 
    Nastavnici Fakulteta organizacije i informatike.

Svaki korisnik FOI planera studija može spremiti jedan preddiplomski i jedan diplomski studij.