Digitalna arhiva doktorskih radova

Autor: Snježana Babić
Naslov: Činitelji nastavničkog prihvaćanja e-učenja i kompetencije za njegovu primjenu na visokoškolskim ustanovama
Rad u digitalnom obliku (pdf, 5,76MB)
Kataložni zapis
Voditelji rada: Goran Bubaš
Marina Čičin-Šain

Autor: Igor Balaban
Naslov: Development of an ePortfolio system success model: an information system approach / Razvoj modela uspješnosti ePortfolio sustava
Rad u digitalnom obliku (pdf, 5,50MB)
Kataložni zapis
Voditelji rada: Blaženka Divjak
Enrique Mu

Autor: Nina Begičević
Naslov: Višekriterijski modeli odlučivanja u strateškom planiranju uvođenja e-učenja
Rad u digitalnom obliku (pdf, 7,81MB)
Kataložni zapis
Voditelji rada: Tihomir Hunjak
Blaženka Divjak

Autor: Tomislav Bogović
Naslov: Ocjena učinkovitosti upravljanja hrvatskim gradovima metodom omeđivanja podataka (AOMP)
Rad u digitalnom obliku (zip, 4,15MB)
Kataložni zapis
Voditelj rada: Tihomir Hunjak

Autor: Slaven Brumec
Naslov: Računalni oblaci kao dio servisno orjentirane arhitekture
Rad u digitalnom obliku (zip, 4,27MB)
Kataložni zapis
Voditelj rada: Neven Vrček

Autor: Ana Ćorić Samardžija
Naslov: Izgradnja otvorenog okvira za uspostavu i očuvanje lanca dokaza u forenzičkoj analizi digitalnih dokaza
Rad u digitalnom obliku (zip, 6,74MB)
Kataložni zapis
Voditelji rada: Neven Vrček
Wolf Rauch

Autor: Jasmin Ćosić
Naslov: Izgradnja otvorenog okvira za uspostavu i očuvanje lanca dokaza u forenzičkoj analizi digitalnih dokaza
Rad u digitalnom obliku (zip, 3,61MB)
Kataložni zapis
Voditelji rada: Miroslav Bača
Markus Schatten

Autor: Zoran Ćosić
Naslov: Metoda evaluacije pouzdanosti biometrijskih sustava
Rad u digitalnom obliku (zip, 11,85MB)
Kataložni zapis
Voditelji rada: Miroslav Bača
Markus Schatten

Autor: Kristina Detelj
Naslov: Javna naročila kot orodje za spodbujanje inovacij
Rad u digitalnom obliku (pdf, 5,50MB)
Kataložni zapis
Voditelj rada: Tanja Markovič Hribernik

Autor: Lovorka Gotal-Dimitrović
Naslov:
Rad u digitalnom obliku (pdf, 4,98MB)
Kataložni zapis
Voditelj rada: Vesna Dušak

Autor: Petra Grd
Naslov: Two-dimensional face image classification for distinguishing children from adults based on anthropometry / Klasifikacija dvodimenzinalnih slika lica za razlikovanje djece od odraslih osoba na temelju antropometrije
Rad u digitalnom obliku (pdf, 3,82MB)
Kataložni zapis
Voditelj rada: Miroslav Bača

Autor: Goran Hajdin
Naslov: Pripremljenost srednjoškolskih učenika za nastavu informatike korištenjem udžbenika
Rad u digitalnom obliku (zip, 14,10MB)
Kataložni zapis
Voditelji rada: Blaženka Divjak
Marko Jurčić

Autor: Tonimir Kišasondi
Naslov: Metoda analize otpornosti i kvalitete lozinki zaštićenih pomoću kriptografskih jednosmjernih funkcija
Rad u digitalnom obliku (zip, 1,54MB)
Kataložni zapis
Voditelji rada: Mirko Čubrilo
Željko Hutinski

Autor: Mario Konecki
Naslov: Sustav za pomoć osobama oštećena vida za potrebe programiranja grafičkih sučelja
Rad u digitalnom obliku (zip, 2,60MB)
Kataložni zapis
Voditelji rada: Alen Lovrenčić
Ante Bilić

Autor: Robert Kudelić
Naslov: Automatizacija postupka određivanja redoslijeda razvoja podsustava informacijskog sustava
Rad u digitalnom obliku (pdf, 0,83MB)
Kataložni zapis
Voditelj rada: Alen Lovrenčić

Autor: Ana Mirković Moguš
Naslov: Procjena kvalitete procesa e-obrazovanja na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj
Rad u digitalnom obliku (pdf, 2,75MB)
Kataložni zapis
Voditelji rada: Goran Bubaš
Dragutin Kermek

Autor: Milorad Nikitović
Naslov: Upravljanje kritičnim čimbenicima uspješnosti primjene ERP sustava pomoću Bayesovih mreža vjerojatnosti
Rad u digitalnom obliku (pdf, 6,3MB)
Kataložni zapis
Voditelj rada: Vjeran Strahonja

Autor: Tihomir Orehovački
Naslov: Metodologija vrednovanja kvalitete u korištenju aplikacijama Web 2.0
Rad u digitalnom obliku (zip, 11MB)
Kataložni zapis
Voditelji rada: Dragutin Kermek
Andrina Granić

Autor: Dijana Oreški
Naslov: Evaluacija tehnika otkrivanja kontrasta za potrebe selekcije atributa radi klasifikacije
Rad u digitalnom obliku (zip, 1,5MB)
Kataložni zapis
Voditelji rada: Božidar Kliček
Dunja Mladenić

Autor: Stjepan Oreški
Naslov: Hibridne tehnike kombinatorne optimizacije temeljene na genetskim algoritmima s primjenom na odabir stributa u ocjenjivanju kreditnog rizika građana
Rad u digitalnom obliku (pdf, 2,6MB)
Kataložni zapis
Voditelj rada: Božidar Kliček

Autor: Nenad Perši
Naslov: Primjena diskretno-kontinuirane simulacije u modeliranju poslovnih sustava
Rad u digitalnom obliku (zip, 9,60MB)
Kataložni zapis
Voditelj rada: Vesna Dušak

Autor: Ruben Picek
Naslov: Integracijski okvir primjene uzoraka u razvoju programskog proizvoda temeljenom na modelima
Rad u digitalnom obliku (pdf, 3,92MB)
Kataložni zapis
Voditelj rada: Vjeran Strahonja

Autor: Igor Pihir
Naslov: Mjerenje izravnih učinaka e-poslovanja u malim i srednjim poduzećima na temelju generičkih procesnih modela
Rad u digitalnom obliku (pdf, 10,90MB)
Kataložni zapis
Voditelji rada: Neven Vrček
Diana Šimić

Autor: Dijana Plantak Vukovac
Naslov: Metoda vrednovanje tehničke i pedagoške upotrebljivosti sustava e-učenja kod akademskog mješovitog oblika učenja
Rad u digitalnom obliku (pdf, 14MB)
Kataložni zapis
Voditelji rada: Božidar Kliček
Andrina Granić

Autor: Danijel Radošević
Naslov: Integracija generativnog programiranja i skriptnih jezika
Rad u digitalnom obliku (pdf, 1,60MB)
Kataložni zapis
Voditelj rada: Božidar Kliček

Autor: Zdravko Roško
Naslov: Razvoj poslovnih aplikacija pristupom linija za proizvodnju softvera
Rad u digitalnom obliku (pdf, 4,12MB)
Kataložni zapis
Voditelj rada: Vjeran Strahonja

Autor: Markus Schatten
Naslov: Programming languages for autopoiesis facilitating semantic wiki systems
Rad u digitalnom obliku (pdf, 5,16MB)
Kataložni zapis
Voditelj rada: Mirko Čubrilo

Autor: Kornelija Severović
Naslov: Upravljanje odnosima s klijentima kao izvor informacija za oblikovanje i poboljšanje usluga
Rad u digitalnom obliku (pdf, 11,53MB)
Kataložni zapis
Voditelj rada: Vjeran Strahonja

Autor: Zlatko Stapić
Naslov: Prijedlog ontološki utemeljenog metodološkog okvira za razvoj više-platformskih mobilnih aplikacija
Rad u digitalnom obliku (pdf, 6,6MB)
Kataložni zapis
Voditelji rada: Vjeran Strahonja
Luis de Marcos Ortega

Autor: Jurica Ševa
Naslov: Personalizacija sadržaja novinskih webskih portala pomoću tehnika izlučivanja informacija i težinskih Voronoievih dijagrama
Rad u digitalnom obliku (pdf, 2,20MB)
Kataložni zapis
Voditelji rada: Mirko Maleković
Markus Schatten

Autor: Ivan Švogor
Naslov: A framework for allocation of software components onto a heterogeneous computing systems / Okvir za alokaciju softverskih komponeneta na heterogenoj računalnoj platformi
Rad u digitalnom obliku (pdf, 3,4MB)
Kataložni zapis
Voditelji rada: Neven Vrček
Ivan Crnković

Autor: Martina Tomičić-Furjan
Naslov: Razvoj metodike mjerenja organizacijske učinkovitosti uporabom metamodeliranja
Rad u digitalnom obliku (pdf, 4,64MB)
Kataložni zapis
Voditelj rada: Željko Dobrović

Autor: Katarina Tomičić-Pupek
Naslov: Sustavi planiranja i upravljanja resursima visokih učilišta
Rad u digitalnom obliku (pdf, 5,93MB)
Kataložni zapis
Voditelj rada: Vjeran Strahonja

Autor: Marko Velić
Naslov: Metoda umjetne inteligencije za rudarenje podacima iz vremenskih serija i implementacija na ljudskom EKG signalu
Rad u digitalnom obliku (pdf, 12,20MB)
Kataložni zapis
Voditelj rada: Mirko Čubrilo

Autor: Tomislav Vidačić
Naslov: Prepoznavanje i rješavanje anomalija u modelima procesa uporabom uzoraka
Rad u digitalnom obliku (pdf, 5,66MB)
Kataložni zapis
Voditelj rada: Vjeran Strahonja

Autor: Nikolina Žajdela Hrustek
Naslov: Multideminsional and multiperspective approach for monitoring e-inclusion
Rad u digitalnom obliku (pdf, 4,47MB)
Kataložni zapis
Voditelj rada: Vesna Dušak

Autor: Mario Žgela
Naslov: Development of methodology for computer assisted information systems auditing
Rad u digitalnom obliku (pdf, 1,93MB)
Kataložni zapis
Voditelj rada: Zdravko Krakar

Autor: Bojan Žugec
Naslov: Model biorazgradivog elastičnog stenta
Rad u digitalnom obliku (pdf, 1,91MB)
Kataložni zapis
Voditelj rada: Josip Tambača